Om selskabet

Romania Farm Invest A/S

Romania Farm Invest A/S (RFI) er et dansk aktieselskab og selskabets hovedaktivitet er at eje aktier i det rumænske datterselskab Agro Cocora S.R.L., som ejes 100%. RFI leverer hovedsagligt konsulentbistand til datterselskabet samt løbende kontakt og rapportering til de 70 aktionærer.

JD Agro Cocora

JD Agro Cocora S.R.L. er et rumænsk datterselskab under Romania Farm Invest A/S, hvis primære aktiv er et landbrugsprojekt i Cocora-området. Projektet omfatter en nyetableret landbrugsbedrift med 12.500 hektar planteavl, hvoraf 3.550 ha dyrkes i det sydlige Constanta county.

Bygninger
Landbrugsbedriften er nyopført og færdigbygget i 2009. Der er opført en 3.450 m2 stor maskinhal, som desuden rummer værksted, kemikalierum og administration. En anden hal på 2.550 m2 rummer kornopbevaring af 8.000 tons korn og et korntørreri med en kapacitet på op til 85 tons i timen. Der er opført et udendørs siloanlæg til kornopbevaring med en kapacitet på 32.000 tons, så samlet opbevaringskapacitet er 40.000 tons.

Markarealer
Selskabet driver i alt 12.500 hektar planteavl, på landbrugsjord af høj bonitet. Heraf er 5.600 hektar købt og 6.900 hektar er lejet. De tre hovedafgrøder er majs, hvede og raps. 
Markbruget drives pløjefrit med fokus på miljøet i jorden såvel som omkring os. Alt halm bliver snittet og nedmuldet igen, saa jordens regnorme og bakterieflora tilgodeses. 

Maskiner
Selskabet har investeret i en komplet maskinpark omfattende traktorer, lastbiler, harver, såmaskiner, mejetærskere, transportvogne m.v., der løbende udvikles og effektiviseres. 

Se billeder fra Agro Cocora  >>>

{Facebook share}